Webinář Hry pro mozek i srdce

 

28. květen je Světový den her, ale to není jediný důvod, proč si hrát. Komenského „škola hrou" platí i obráceně. Hra není jen relaxace. Při hře se učíme nové věci, dozvídáme se něco o sobě i o spoluhráčích a zároveň trénujeme paměť a koncentraci.

  

Zveme Vás na hravý miniwebinář Hry pro mozek i srdce.

 

Webinář se koná 6.6.2019 od 16:00 do 16:45 hodin. Přihlašujte se emailem na informace@familienservice.cz do 31.5.2019.

 

Nezůstávejte se svými starostmi sami!

Dáša Najrbtová, krizová telefonní intervence

dasa.najbrtova@familienservice.cz

Ve vědění je síla - čím víc ho sdílíme, tím víc získáváme!

 

Dříve geniální vynálezci bádali většinou sami, nepochopení a zapomenutí někde v ústraní.
Dnes bychom měli vědění velkoryse sdílet a tím urychlovat síťování a inovativní síly.

 

Je dobré se o všechno rozdělit!
To nás učili už rodiče a učitelé v mateřské školce. Sdílíme už kola, auta, vrtačky, byty a na sociálních sítích i naše osobní fotky a zážitky. Ale pokud jde o vědění, o znalosti a zkušenosti, je pro nás ta stará chvályhodná zásada ještě příliš obtížná.
Lidé se znalostmi mají strach, že sníží hodnotu své pracovní síly a uznání dosavadních pracovních výkonů, když zveřejní výsledky svých poznání. A ti, kteří prahnou po vědění, jsou zdrženliví, protože se obávají, že budou jejich otázky působit příliš nekompetentně.
Kolegové a oddělení pracují vedle sebe a netuší, co ty druhé pohání, trápí a zaměstnává. To vede často k frustraci a vzájemnému nepochopení.


Žáby na prameni jsou vždycky ti druzí

Hlavním zdrojem netrpělivosti a hněvu v organizacích bývá jednoduše neznalost toho, jak se daří těm druhým. Každý je odborníkem ve svém koutku a dalším specialistům již téměř nerozumí. A proto jsou „ti druzí" vždy těmi živými překážkami, protože odmítají řešit problém jako celek."

(filosof Peter Heintel pro ekonomický magazín brand eins.) 

 

Jak se dostat z této pasti? Jak funguje skutečné sdílení, které nebrzdí a neomezuje, ale aktivuje nové síly a nápady?


Nabízíme 3 konkrétní podněty:


1. Dejte se dohromady! Blízkost pomáhá sdílení
Zní to jednoduše, ale k přímému sdílení spolehlivě vede: Nedostatek místa! Když sedí lidé těsně u sebe, musí nutně komunikovat. Když jsou kancelářské prostory a prostory pro odpočinek uspořádány tak, že jednotlivá oddělení pracují odděleně nebo architektura pracoviště podporuje hierarchii ve firmě, brání to vzájemnému toku informací a vědění. Pokud vidíte vedoucí/ho společnosti, jak sedí s otevřeným notebookem u velkého stolu v kavárně, je najednou sdílení mezi kolegy/němi jednoduché a přirozené.


Silicon Valley: Týmy pracují na minimálním prostoru!
V Silicon Valley, kolébce světových nápadů jako je PayPal, Google nebo iPhone, je prostorová blízkost jednou z rozhodujících okolností pro inovace a úspěch. Christoph Keese popisuje ve své knize „Silicon Valley" prostory v jednom ze „zakladatelských center" (inkubátorů), ve kterých pilně pracují kalifornské Start-Ups na svých obchodních nápadech. Týmy zde pracují v malých prostorách. Každý stůl, u kterého by jinde seděl jeden pracovník, slouží jako pracovní prostor pro šestičlenný Start-Up tým.


„Každý Start-Up v tomto inkubátoru by mohl sedět osaměle v jednom kancelářském centru a dusit se ve vlastní šťávě", cituje Keese kalifornského investora Saeeda Amidiho. „Pak už by ale nedocházelo k žádným plodným podnětům zvenčí, žádnému sdílení, žádné výzvě, žádné kritice". Zakládat něco nového znamená podle Amidiho především komunikovat. „Tady sedí ti nejschopnější kritici hned vedle u stolu. A kdo je tady, tomu se dostává kontaktů, které by jinak nenašel."


2. Mluvte spolu! Více komunikace na síti!


Metoda Open Source
Pochází z IT scény, která umožnila přístupnost zdrojových kódů pro mnoho programů a tím soustavné zlepšování free softwaru: Open Source je považován za základní postoj při zacházení s duševním vlastnictvím.


Ale jak vytvořit Open Source ve společnosti, ve firmě?
To Vám prozradí LEGO video:   

 

 

Stručný obsah pro netrpělivé:
Chcete-li něco vykonat, použijete k tomu volně dostupný již existující zdroj, ten si upravíte podle své potřeby, využijete k tomu spolupráci s kolegy, a když se něco nepovede, nemusíte za tím, kdo ten zdroj vytvořil, ale upravíte, změníte to sám/a nebo někdo jiný. Jak prosté...


Funkční znalostní management vyžaduje v organizacích zavedení nových nástrojů a nových strategií, aby bylo vědění snadno dostupné, jak to definuje Institut budoucnosti. To prý znamená mimo jiné: umožnit širší komunikaci! Protože největší a často nejcennější část všech informací je prý neformální komunikace, od FlurFunku až po odborné sdílení.


VÍCE komunikace: Facebook a Google + skupiny
Sociální sítě umožňují zachytit tato nestrukturovaná „data" a využít je:
„Rozdílné perspektivy se stávají transparentnějšími, je podporována kognitivní diverzita a nelineární procesy jsou zachycovány. Tím se zvyšuje komunikativní komplexivita. To může probíhat i při interním využívání skupin na Facebooku nebo Googlu v rámci jedné společnosti/firmy." (Institut budoucnosti).

 

Facebook a Google jsou volně k dispozici každému.
Ale jak podpořit ve firmě využívání takového sdílení se prostřednictvím sociálních sítí? Často je překážkou pouze nedostatek zájmu nebo povědomí, jak se vůbec sociální média dají využívat.

 

3. Ukažte, co umíte! Working Out Load
Working Out Load je jednoduchá metoda Open Source, při které se lidé mimo jiné mohou naučit, jak využívat digitální nástroje jako jsou skupiny na Facebooku nebo Googlu a zviditelnit-zveřejnit tak svou práci.
Zpravidla vytvoří 4 – 5 osob jeden kruh WOL. Domlouvají se – většinou virtuálně – jednou týdně po dobu 12 týdnů.
Chcete se dozvědět více o metodě Working Out Load? Klikněte zde.