Webinář Hry pro mozek i srdce

 

28. květen je Světový den her, ale to není jediný důvod, proč si hrát. Komenského „škola hrou" platí i obráceně. Hra není jen relaxace. Při hře se učíme nové věci, dozvídáme se něco o sobě i o spoluhráčích a zároveň trénujeme paměť a koncentraci.

  

Zveme Vás na hravý miniwebinář Hry pro mozek i srdce.

 

Webinář se koná 6.6.2019 od 16:00 do 16:45 hodin. Přihlašujte se emailem na informace@familienservice.cz do 31.5.2019.

 

Nezůstávejte se svými starostmi sami!

Dáša Najrbtová, krizová telefonní intervence

dasa.najbrtova@familienservice.cz

Jak komunikovat se seniory s demencí

 

 

Když onemocní někdo z blízkých demencí, je to velká výzva pro celou rodinu a všechny blízké osoby. Jak se vyrovnávat se změnami v komunikaci a orientaci, jak zabránit konfliktům a přetížení pečujících a prožívat i s touto zátěží vzácné společné chvíle?


1. Informujte se o průběhu nemoci, jeho fázích a úskalích.
Buďte o krok napřed.
Abyste pochopili problémy, změny v chování blízké osoby, potřebujete dostatek informací. Zejména změny v chování Vás budou méně zraňovat.

 

2. Zachovejte co nejdéle obvyklé zvyky
Možnost účastnit se co nejdéle např. setkání s přáteli, pravidelných pobytů v lázních apod. dávají postiženým větší pocit jistoty, udržují sociální kontakty, umožňují sdílení stejných starostí a posilují sebedůvěru.

 

3. Dbejte na dodržování pravidelného denního programu
Nepřetěžujte své blízké  častými změnami nebo velkou nabídkou aktivit. Vyvarujte se zejména místům s nadměrným hlukem, velkým počtem neznámých osob. Lidé s demencí si s přemírou podnětů a informací neporadí. Pomáhá jim naopak každodenní rutina, pravidelně se opakující činnosti a struktura dne.

 

4. Nehádejte se
Lidé s demencí mají svou vlastní logiku uvažování a s argumenty u nich mnoho nepořídíte. Vyhýbejte se proto ostrým výměnám názorů, které mají za následek pouze špatnou atmosféru a změnu nálady. Pokuste se vznikajícímu konfliktu zabránit např. odvedením pozornosti.

 

5. Zachovejte klid
Neberte si změny nálad ani agrese pacienta osobně. Jsou sice velmi zatěžující, ale jedná se o typický projev tohoto onemocnění. Hlídejte si ale jako pečující hranice svých sil a vyhledejte včas pomoc!

 

6. Cvičte se v trpělivosti
Mluvte zřetelně a pomalu. Používejte krátké, jednoduché věty. Podle potřeby větu opakujte a ponechte nemocnému dostatek času, aby mohl zareagovat.

 

7. Pomáhejte s orientací
Velké hodiny, dobře čitelné nápisy např. na zásuvkách, kalendář s vyznačeným aktuálním datem, nadávkované léky v krabičce, tabule s nejdůležitějšími informacemi..., to vše pomáhá s časovou i prostorovou orientací.

 

8. Buďte v kontaktu
V průběhu onemocnění bude dorozumívání pomocí řeči stále obtížnější. Tím důležitější je ale zůstávat v kontaktu s postiženým prostřednictvím tělesné blízkosti, doteků, pohledů, gest.

 

9. Mluvte často o hezkých zážitcích z minulosti
Dlouhodobá paměť zůstává při demenci zpočátku ještě zachována a krásné vzpomínky vyvolávají u postižených často pozitivní pocity.


10. Myslete sami na sebe
Péče a doprovázení nemocných s demencí je náročnou výzvou i pro profesionální pečovatele. Myslete na to, abyste si dopřávali pravidelný čas odpočinku, abyste mohli načerpat novou energii. Využívejte nabídky pomoci a poradenství zvenčí a mluvte i v rámci rodiny a mezi přáteli o svých starostech a tísnivé situaci. Mnoho pečujících považuje za velmi užitečné, když se mohou sdílet s jinými lidmi ve stejné situaci.


Další informace, psychologická a odborná pomoc:
ČALS, http://www.alzheimer.cz/

 

Máte jako zaměstnanecký benefit konzultace od pme Familienservice? Využijte naší podpory v oblasti Eldercare.