Webinář trénink koncentrace

 

Učíme děti, jak se učit, jak si hrát  i sportovat, jak se  soustředit na cíl. K tomu všemu potřebují určitou míru koncentrace. Jak je můžeme podpořit a zároveň se dozvědět něco sami o sobě? 

Zveme Vás na  webinář na téma Trénink koncentrace u dětí i dospělých.

 

Webinář se koná 27.3.2019 od 16:30 do 17 hodin. Přihlásit se můžete zde.

 

Nezůstávejte se svými starostmi sami!

Dáša Najrbtová, krizová telefonní intervence

dasa.najbrtova@familienservice.cz

Rozděl a pečuj!

 

Také si přejete, abyste i v případě vážné nemoci nebo vysokého věku mohli zůstat doma a co nejdéle o sobě rozhodovat sami?


Patříte k většině.
80% dotázaných v České republice si přeje, aby o ně bylo postaráno v jejich domácím prostředí. Mezi lékaři je dokonce 85% těch, kteří by si přáli dožít doma mezi svými.


Je to reálné?
Ano, pokud na to nebudete sami. Pouhé „vypomáhání" u pra/rodičů totiž vychází v průměru na 20 hodin týdně a to ještě není řeč o soustavné péči.
Zlom většinou nastane při vážnějším onemocnění nebo po úrazu. Od letošního roku je sice již možné čerpat i v takovém případě placené volno u zaměstnaných pečujících (max. 3 měsíce, 60% výdělku), ale to řeší jen začátek.

Dlouhodobě není reálné, aby se o nemocného nebo nemohoucího člena rodiny starala jedna osoba. Požádejte o pomoc ostatní v širší rodině a kruhu přátel!

Rozdělte si podle jejich osobního obdarování, zkušeností a časových možností následující role:

 

Koordinátor
Vyřizuje styk s úřady, poštou, organizuje pečovatelskou a zdravotní službu, koordinuje pomoc dalších osob. Vůči Úřadu práce „pečující osoba", která převzala odpovědnost, nemusí ale vykonávat vlastní péči.

 

Pečující/Zdravotník/Asistent
Vykonávají vlastní péči o nemocného nebo staršího člena rodiny. Může to být někdo z blízkých osob, ale nemusí. Může to být někdo z přátel, profesionální zdravotní, pečovatelská nebo asistenční služba. V každém případě by tato osoba měla za svou péči dostávat odměnu. Právě na ni je totiž určen "příspěvek na péči". 

 

Osobní manažer
Hlídá termíny, návštěvy u lékaře, případně poskytuje doprovod. Kontroluje zásoby léků a objednává recepty (může převzít i zdravotnická služba, pokud je třeba zdravotní ošetření).


Bankéř/Právník
Dohlíží na pravidelné platby, na přání sleduje výdaje a úhradu služeb, ale třeba i nákup pomůcek nebo osobních dárků. Samozřejmě se souhlasem seniora/ky a pokud je to nutné i s plnou mocí. Pokud je schopen zajistit/obstarat i právní poradenství, tím lépe!


Řidič
Zajišťuje osobně dopravu k lékaři, na návštěvy, nebo ji zprostředkuje.


Přítel na telefonu
Ideálně kamarád/ka nebo vnučka na rodičovské dovolené. Pravidelně telefonuje nebo skypuje, vyslechne a informuje o novinkách ve světě a v rodině. Udržuje sociální kontakty. Časově náročné!

 

Potřebujete více informací k péči nebo k financování péče?
Pokud Vám zaměstnavatel poskytuje jako benefit poradenství Homecare-Eldercare od společnosti pmeFamilienservice, kontaktujte nás na informace@familienservice.cz

 

Nebo můžete získat informace v rámci projektu „Pečuj doma" Diakonie ČCE:
https://www.pecujdoma.cz/