Webinář Hry pro mozek i srdce

 

28. květen je Světový den her, ale to není jediný důvod, proč si hrát. Komenského „škola hrou" platí i obráceně. Hra není jen relaxace. Při hře se učíme nové věci, dozvídáme se něco o sobě i o spoluhráčích a zároveň trénujeme paměť a koncentraci.

  

Zveme Vás na hravý miniwebinář Hry pro mozek i srdce.

 

Webinář se koná 6.6.2019 od 16:00 do 16:45 hodin. Přihlašujte se emailem na informace@familienservice.cz do 31.5.2019.

 

Nezůstávejte se svými starostmi sami!

Dáša Najrbtová, krizová telefonní intervence

dasa.najbrtova@familienservice.cz

Podat pomocnou ruku včas

 

Psychické problémy jsou jednou z nejčastějších příčin pracovní neschopnosti. Trpí jimi asi    30 % pracujících mužů a žen. Příčin je celá řada a to jak v profesním tak i v osobním životě. Právě u psychických obtíží jsou absence v zaměstnání delší než u běžných onemocnění a jejich finanční dopady jsou pro firmy velkou zátěží. Jak rozeznat včas hrozící nebezpečí u vlastních spolupracovníků a nabídnout pomoc?


Psychickou podporou zaměstnanců a zaměstnankyň ve více než 900 firmách našich klientů se zabývá Jutta Dreyer, vedoucí LLC a EAP poradenství ve společnosti pme Familienservice.

 

 

Jaké jsou nejčastější příčiny psychické zátěže

  • dlouhodobé pracovní přetížení, neúměrně vysoké požadavky na výkon, časový stres
  • nedostatečná podpora na pracovišti při profesních i soukromých problémech
  • problémy v komunikaci a nefungující zpětné vazbě na pracovišti
  • délka a rozdělení pracovní doby, jako jsou nevhodně přidělené směny a práce o víkendech a svátcích
  • hluk, nevhodné osvětlení, klimatické podmínky
  • vysoká fyzická zátěž

 

Komunikace se zaměstnanci a zpětná vazba na všech úrovních
Ochrana zdraví na pracovišti patří k povinnostem dobrého zaměstnavatele. Tam, kde firma nemá vlastní odborníky, se vyplatí externí expertíza k posouzení druhů a míry rizikových faktorů konkrétních pracovišť a profesních oblastí. Součástí vyhodnocení a plánování opatření je ve všech fázích spolupráce se samotnými zaměstnanci.
Co jim komplikuje práci?
Jaké další zátěže jim hrozí, vedou ke ztrátě koncentrace a vyšší chybovosti při práci?
Jaká opatření by jim pomohla?
Mají konkrétní návrhy, zkušenosti?
Jak jsou ochotni spolupracovat ?

 

Prostředky, které se osvědčily:
Interní studie, expertízy
Pozorování, cílené rozhovory
Semináře na aktuální žádaná témata
Moderované workshopy
Služby mediátorů, koučů pro zlepšení komunikace ve firmě a řešení konfliktů
Nízkoprahová anonymní podpora po telefonu:
Firemní asistenční a poradenské linky pro zaměstnance i vedení firem.


Zaujala vás možnost telefonní linky s nonstop asistenční podporou pro vás i pro vaše spolupracovníky? Více informací najdete zde.

 

Pozorujete známky přetížení na sobě nebo na někom blízkém?
Otestujte se:

https://finance.idnes.cz/hrozi-vam-syndrom-vyhoreni-dfu-/soutez_test.aspx?id=622