Webinář Hry pro mozek i srdce

 

28. květen je Světový den her, ale to není jediný důvod, proč si hrát. Komenského „škola hrou" platí i obráceně. Hra není jen relaxace. Při hře se učíme nové věci, dozvídáme se něco o sobě i o spoluhráčích a zároveň trénujeme paměť a koncentraci.

  

Zveme Vás na hravý miniwebinář Hry pro mozek i srdce.

 

Webinář se koná 6.6.2019 od 16:00 do 16:45 hodin. Přihlašujte se emailem na informace@familienservice.cz do 31.5.2019.

 

Nezůstávejte se svými starostmi sami!

Dáša Najrbtová, krizová telefonní intervence

dasa.najbrtova@familienservice.cz

Umění komunikace a zpětná vazba

 

Zpětná vazba je každodenní záležitostí – běžně dáváme lidem kolem sebe najevo, jak na nás jejich chování působí, a i my sami získáváme zpětné reakce na naše jednání ze svého okolí.

 

Zpětná vazba je to, co nás v životě může dále rozvíjet. Je to jeden z nejužitečnějších nástrojů komunikace. V práci vedoucích pracovníků pak získává zpětná vazba další rozměr. Pokud se stane ve firmě součástí každodenní komunikace, pomáhá celému systému v rozvoji. Zároveň může i poukazovat na slabá místa firmy.

 

Čím budování kultury zpětné vazby podpořit?

  •  chcete-li, aby byla zpětná vazba užitečná, musí být založená na dobrém vztahu a důvěře - když lidé věří, že jim chcete pomoct, jsou otevření slyšet i nepříjemné věci a přijmout je
  • vždy pojmenujte situaci a uveďte konkrétní příklady - je důležité popisovat situaci a chování co nejkonkrétněji, a hlavně nehodnotit
  • nastiňte, jaký dopad by situace nebo chování mohly mít na druhé, jaké domněnky si druzí mohou udělat a jak mohou situaci či chování vnímat. Může se jednat o dopad v rovině emocí, vztahů, ale také logiky, čísel, škod.
  • dejte prostor druhé straně - potřebujeme druhého vyslechnout a pochopit jeho hledisko a jeho názor, zkoumáme, jak každý z nás situaci vidí
  • nechte čas na zpracování – dejte druhému čas na rozmyšlenou, ať může přemýšlet o tom, co bylo řečeno. Je potřeba zpracovat emoce, proto nespěchejte s rozhodnutím a řešením.
  • akce - domluvte se na dalších krocích. Zpětná vazba je užitečná pouze pokud vede ke změně. Zaměřte se na konstruktivní budoucnost a naplánujte, co zkusíte či jak budete postupovat.

 

Aby mohla být zpětná vazba smysluplná, je potřeba, aby ve firmě vládla otevřená komunikace a lidé se nebáli sdílet své názory. Zpětná vazba také vyžaduje určitou vyspělost a vyškolení zaměstnanců v tom, jak zpětnou vazbu správně podávat.

 

I o tom se budeme bavit na našem dalším inspirativním HR brunchi.

 

 

Kdy: 11. března 2020 08:30 - 11:30 hod.
Kde: Městský úřad v Litoměřicích, Galerie Felixe Holzmanna

 

 

Zdroje:
https://www.hrnews.cz/lidske-zdroje/rizeni-id-2698710/chcete-aby-byla-zpetna-vazba-k-necemu-zapomente-na-sendvic-id-3690789


https://www.systemickafabrika.cz/blog/73-pravidla-a-uskali-spravne-zpetne-vazby.html