Nástroje WLB pro zaměstnavatele

  • flexibilní pracovní úvazky
  • flexibilní místo práce 
  • flexibilní organizace práce
  • firemní podpora péče o děti
  • podpora při péči o seniory a nemocné
  • podpora při návratu do zaměstnání
  • poradenství v krizových situacích
  • concierge
  • prevence stresu
  • management zdraví

Co je to WLB

Work-Life-Balance neboli slaďování či harmonizace profesního a soukromého života.

Koncept work-life-balance nabízí  zaměstnancům i podnikatelům  cesty k zapomenuté rovnováze osobního a pracovního života. Je to  návod na to, jak zvládnout všechny životní role a jak zoptimalizovat svůj čas a energii a vytěžit z nich zdravě maximum.

 

Stěžejní myšlenkou Work–Life-Balance je chápaní práce jako profesního i osobního naplnění a rozvíjení, nikoli pouze jako „nutného zla".  Z tohoto úhlu můžeme práci chápat i jako obohacení, poskytuje nám možnost socializace a je zdrojem nových informací a zkušeností. Samozřejmě je také nutné připomínat, že osobní život, rodina a volný čas nejsou pracovnímu životu nějak podřízené a nejsou vedle něj méněcenné. Jsou to pro nás rovnocenní partneři, díky nimž můžeme spokojeně žít.

 

 

Výhody podpory WLB pro zaměstnavatele

nižší fluktuace zaměstnanců

know kow management

vyšší výkonnost

nižší absence a nemocnost

atraktivita firmy pro získávání talentů

vyšší produktivita práce a odpovědnost spolupracovníků

sociální odpovědnost firmy zvyšuje její atraktivitu na trhu i ve společnosti

vývoj nových produktů a služeb