Právní údaje

pme Familienservice s.r.o
Pernerova 293/11
186 00 Praha
Jednatelka společnosti: Darina Doubravová
IČO: 28477642

 

Dodržujeme zákon o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.)