Nezůstávejte se svými starostmi sami!

Dáša Najrbtová, krizová telefonní intervence

dasa.najbrtova@familienservice.cz

koncept

Naše SOS linka je nejen krizová, ale i poradenská a asistenční telefonní linka pro zaměstnance, která je jim k dispozici nepřetržitě, 24 h denně, 7 dní v týdnu.

Funguje jako osobní pomocník, rádce a asistent zaměstnanců, který profesionálně pomáhá překonávat jejich problémy v osobním životě, které negativně ovlivňují pracovní výkon. 

 

Jedná se o službu s dlouholetou tradicí v sousedním Německu, kde ji využívá přes 900 firem.

Na českém trhu působíme od roku 2012 a stali jsme se tím průkopníky v této oblasti.

Naší přidanou hodnotou je individuální přístup ke každému jednotlivému klientovi a být pravou rukou HR při řešení různých životních situací zaměstnanců a ve firmě. 

 

Podstatou naší služby je specializované poradenství, které zajistí efektivní a rychlou pomoc při řešení širokého spektra problémů.

 

 

Poradenství se skládá ze tří základních částí:

 • psychologické a sociální poradenství - vztahové a partnerské problémy, rodičovské a výchovné problémy, eldercare a homecare, stres a burnout, slaďování rodinného a pracovního života - wellbeeing, šikana, zvládání emocí a konfliktů, krizové situace a psychické problémy, závislosti
 • finanční poradenství - rodinné rozpočty, osobní bankrot, splátkové kalendáře, exekuce apod.
 • právní poradenství - spotřebitelská problematika, reklamace, smlouvy, vztahy mezi rodiči a dětmi, výživné, předběžná opatření, úprava styku rodiče s dítětem, rozvody, dědictví apod.

 

Podpora v soukromém životě

 

 • problémy v partnerství či manželství
 • závislost
 • výchova dětí
 • finanční problémy
 • závažné onemocnění
 • deprese, přetížení
 • právní problémy

Ohlasy našich klientů:

 P. Červinková, personální oddělení společnosti HENNLICH s.r.o.

Naše firma se nachází v Severočeském kraji, kde se lidé často setkávají s finančními a existenčními problémy. Očekávali jsme, že bude tato pomoc od našich zaměstnanců využívána. I přesto nás počet lidí, kteří poradenství SOS linky již využili, překvapil."

 

Podpora v profesním životě

 

 • konflikty na pracovišti
 • přepracování a stres
 • nejistota ve vedení zaměstnanců
 • obava ze ztráty zaměstnání
 • propouštění na pracovišti
 • nové pracovní zařazení
 • psychické následky úrazů na pracovišti

Proč SOS linka?

Díky 20 letým zkušenostem se službou  v Německu víme , že:

• se absence zaměstnanců sníží až o 30%

• návratnost vynaložené investice se pohybuje okolo 15%

 

8 leté zkušenosti se službou v ČR ukazují, že:

• službu využívá  3-10% zaměstnanců

• 35% zaměstnanců řeší finanční problémy