Proč ve firmě řešit Work-Life-Blendinng?

 

  • zvýšení loajality zaměstnanců
  • snížení fluktuace a absence v zaměstnání
  • zvýšení koncentrace a efektivnosti zaměstnanců při práci
  • konkureční výhoda při získávání talentů
  • rychlejší návrat zaměstnankyň s malými dětmi
  • společenská odpovědnost vůči zaměstnancům

Osobní bankrot

 

Rozhovor s finanční a právní poradkyní naší SOS linky:
3 otázky pro právničku Mgr. Markétu Tomanovou

 

více..

Zodpovědnost zaměstnavatele

 

Zodpovědný zaměstnavatel se stará o to aby se jeho zaměstnanci cítili dobře nejen na pracovišti, ale i mimo něj. Společně hledají cestu k růstu společnosti i každého jednotlivce.

Dobrý zaměstnavatel by se měl zajímat o to, jak svým zaměstnancům pomoci.

Nabídka služeb společnosti pme Familienservice

Jak Work-Life-Blending zvládnout

 

Dopady špatně nastaveného Work-Life-Blending bývají komplexní povahy a zasahují do všech oblastí života. Často je máme tendenci podceňovat a nespojovat s pracovním zatížením.

Řešením je SOS linka pro Vaše zaměstnance.

 

Integrátor nebo separátor

 

Digitalizace. Flexibilita. Kdykoli. Kdekoli.

To vše mění náš pracovní svět, ale také náš soukromý život – a stanovení hranic mezi obojím. Jaký styl preferujete Vy? Jste typ integrátor anebo separátor?

 

Test